Self-driving in Georgia บอกเล่าประสบการณ์การเช่ารถขับเองในประเทศจอร์เจีย

ขอให้มีความสุขกับการขับรถ “Slow and Serene” ใน Georgia ก่อนการมาถึงของเหล่าสาวก “Fast and Furious” ในปีหน้านะจ๊ะ…:-)… Read More Self-driving in Georgia บอกเล่าประสบการณ์การเช่ารถขับเองในประเทศจอร์เจีย