The Black Sea Nation of Georgia III: Natural Wonders

หลังจากที่ไปเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญๆในประเทศจอร์เจีย ตามวัฒนธรรมแถวเทือกเขาคอเคซัสกันไปแล้ว คราวนี้ฉันขอไปชื่นชมความสวยงามตามธรรมชาติกันบ้าง เป้าหมายในครั้งนี้อยู่แถบแถวเมือง Kutaisi (คูทายสี) ที่ฉันใช้เป็นฐานที่พักในการไปเที่ยวชมส่วนหนึ่งของทัศนียภาพอันสวยงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในประเทศนี้ โดยขับรถไปตามเส้นทางถนนสาย E60 มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกก่อนเลี้ยวเข้าถนนสายเล็กๆ ที่คดเคี้ยวไปตามภูเขาแทนที่จะขับไปตามถนนสายหลักซึ่งเป็นเส้นทางตรงเพียงอย่างเดียว เพราะต้องการแวะผ่านไปชมสถานที่สองแห่งที่พอค้นข้อมูลได้จากบล็อกการเดินทางของต่างประเทศ (ซึ่งคาดว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จัก เพราะอยู่นอกเส้นทางเมืองท่องเที่ยวหลักๆ)             เป้าหมายแรกคือการผ่านไปแถวเมืองชื่อ Chiatura (ชิอาทูร่า) ตั้งอยู่ในหุบเขาริมแม่น้ำ Qvirila (ควีรีลา) ในแคว้น Imereti (อิเมอเรติ) ซึ่งเป็นเมืองที่ทำเหมืองแร่แมงกานีสและแร่เหล็กมาเป็นร้อยปี ที่ฉันอยากมาที่นี่ไม่ใช่เพราะจะมาดูเหมือง แต่อยากมาลองขึ้นเคเบิ้ลคาร์เก่าแก่ของเมืองที่มีฉายาเรียกกันว่า “Coffin Cable Car” ดู เหตุที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะเคเบิ้ลคาร์เก่าของที่นี่สร้างมาตั้งแต่สมัยโซเวียตคือตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 โดยเป็นกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมแบบโบราณ เดิมใช้เป็นทางสัญจรของคนในเมืองที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ เดินทางขึ้นมาทำเหมืองบนภูเขาที่สูงชัน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการสร้างระบบกระเช้าลอยฟ้าแบบใหม่กันแล้ว แต่กระเช้าดั้งเดิมก็ยังมีหลงเหลืออยู่และมีสภาพเก่าแก่ดูโทรมๆ เวลาขึ้นที่ก็จะสั่นคลอนเสียงดังจนน่ากลัวจะร่วงลงไปมากกว่า จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก “กระเช้าโลงศพ” อย่างไรก็ดี แม้ว่าฉันจะหากระเช้าโลงศพที่ว่าเจออยู่ติดกับเหมืองแห่งหนึ่ง แต่ก็เป็นอันที่เขาก็ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปผจญภัยเล่นได้อย่างที่อ่านเจอจากอินเตอร์เน็ตแล้ว จึงได้แต่ถ่ายรูปอาคารทำเหมืองและกระเช้าโลงศพมาเป็นที่ระลึกเพียงอย่างเดียว             จากนั้นก็ขับรถเลาะเส้นทางผ่านป่าและภูเขาไปที่ Katskhi Pillar (คัตสกีพิลล่า) แท่งเขาหินปูนสูงที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเด่นเป็นสง่าอยู่กลางป่า ที่มีคนไปใช้เป็นอาศรมข้างบนยอดเขาที่สูงประมาณ 40 เมตรมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 9-10… Read More The Black Sea Nation of Georgia III: Natural Wonders