Journey to the Sacred Valley of the Incas

ชาวอินคาที่เชื่อในวงโคจรและศาสตร์แห่งดวงดาวที่เชื่อมโยงมนุษย์กับฟากฟ้ายังถือว่าบริเวณหุบเขาและแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ ได้สะท้อนเส้นทางช้างเผือกบนท้องฟ้าลงมาสู่ภาคพื้นพิภพ …ที่นี่เป็นต้นกำเนิดของบุตรแห่งดวงอาทิตย์ บรรพบุรุษในตำนานของชาวอินคา…… Read More Journey to the Sacred Valley of the Incas