The Black Sea Nation of Georgia I: Tbilisi, the Capital

ถ้าเลือกที่จะใช้ขาเดินชมเมืองหลวงแห่งนี้แล้ว ก็คงได้เจออะไรที่ฮิปๆแบบไม่คาดคิดได้ตลอดทางสมกับที่มีคนให้สมญานามเมืองหลวงแห่งนี้ว่าเป็นเมืองที่มีความเป็นโบฮีเมียนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกันเลยทีเดียว… Read More The Black Sea Nation of Georgia I: Tbilisi, the Capital