Destination Peru: Cusco and Its Vicinity

ก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งบนกำแพงที่ถูกตัดแต่ง ต่อกับหินก้อนอื่น ที่ถูกตัดให้มีถึง 12 มุมในก้อนเดียว ตรงบริเวณที่เคยส่วนหนึ่งของราชวังของอินคาเมื่อได้ดูใกล้ๆก็ให้เกิดความงุนงงสงสัยขึ้นมาทันทีว่า คนโบราณเขาตัดก้อนหินแบบนี้ได้อย่างไร… Read More Destination Peru: Cusco and Its Vicinity