Krasnoyarsk เมือง ณ กึ่งกลางเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย

ลองมาพิสูจน์กันเองว่าเมือง Krasnoyarsk เป็นจริงดั่งที่ตัวเมืองโฆษณาตัวเองว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ “สะดวกสบาย” ที่สุดของรัสเซีย และได้รับการยกย่องจากนักเขียนบทละครชาวรัสเซีย Anton Chekhov (อันตอน เชฟคอฟ) ว่าเป็น “เมืองที่สวยที่สุดในไซบีเรีย” หรือไม่… Read More Krasnoyarsk เมือง ณ กึ่งกลางเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย